Sårbar

Blogg

Tips till den mäktige mannen i Väster.
” Det enda som kan hejda håravfall är golvet.”
Will Rogers, (1879-1935) amerikansk humorist
Så han får väl fortsätta sin kamp mot tiden.
Vi har alla svaga punkter där vi blir rädda och ömtåliga. Trump är rädd för regn och blåst som kan rubba frisyren.
Det måste vara uppenbart för honom att alla vet hur det står till. Eller upprätthåller man illusionen som man gjorde i sagan om kejsarens nya kläder? Och tror han på den?
Livslögner om oss själva gör oss svaga för vi riskerar alltid att avslöjas. Trist bara att ha en livslögn som sitter så offentligt på huvudet. Eller ska man säga inte sitter?
Varenda gång han kliver av flyget och skrider nedför stegen måste han vara rädd för plötslig kastvind. Säkert har piloten fått instruktioner att sätta ner planet i så mycket lä som möjligt. Och ändå är han inte säker, spänd och med trutande mun av koncentrationen hindrar honom att se varm och vänlig ut. Han ser sur och lite farlig ut. Säkert i en känsla av att ett vänligt leende skulle ge en spricka i rustningen.
Den manligt fasta rustningen som skyddar. Blir det för hotfullt kan han bli arg och det visar han med utbrott och hämd. I denne mans händer ligger mycket makt i en tid när vi behöver goda ledare.
Vi är alla människor med våra känsliga blottor. Insikt och ödmjukhet. Familj och vänner som kärleksfullt ser oss trots dessa svagheter behövs.