Sot

Blogg

Idag har vi svart pedagogik för idag kommer sotaren.
Barn gör inte som man säger för att dom vill det utan de måste skrämmas till lydnad, trodde man förr. Och då var det bra att ha sotaren. Han var mystisk och svart av sot. Så var det. Soten var ingrodd i alla synliga hudveck, händer och ansikte. Och han försvann up på taket, såg farligt ut när han klättrade omkring. Kring hans midja hängde mystiska svarta saker, störar och viskor.
Sotare har funnits nästan lika länge som det har funnits skorstenar.
Det blev en viktig person som förebygde bränder i en tid med tät träbebyggelse.
Skorstensfejarmästaren blev en inflytelserik och betydelsefull person i lokalsamhället, nästan jämngod med borgmästaren.
1923 blev sotning obligatorisk i städerna och på landsbygden 1962.
Arbetet var smutsigt och man använde barnarbetare. Små pojkar kunde komma in i små gångar och skorstenarna skulle sotas inifrån. Pojkarna hämtades från barnhem och sotarmästaren var ofta väldigt sträng mot dem. Fördelen var att de fick yrkesutbildning och så småningom kunde de försörja sig själva. Pojkarna var 7, 8, 9 år gamla ocharbetade först enbart mot kost och logi.
Skorstensfejarmästare tillsattes på livstid i sitt distrikt. När han avled tog änkan över och skötte ruljansen tills hon gifte om sig eller själv gick bort.
Systemet med barnarbete mot kost och logi försvann inte förrän i slutet av 1800-talet.
Den sista änkan som var skorstensfejarmästare levde ända in på 1910-talet.
Knoparmoj är sotarnas språk, ett språk som sotarna använde inbördes för att kunderna inte skulle förstå vad de talade om.
Ord som lever vidare i vardagssvenska är exempelvis kosing, brallor och dojor.
Sotaren var alltså både mäktig och mystisk.
Detta gjorde det lätt att skrämma barnen med.
Om du inte lyder så kommer sotaren och tar dig.
Sedan kom filosofer som Bertram Russel och lärde oss att de som skräms till lydnad kan göra vad som helst. Barnsoldater är fortfarande bra att ha i krig.
Så vi började fostra barn att lära sig tänka själva. Vi blir förebilder och uppmuntrare i hopp om att skapa en annan värld. Svårare, men säkert ett kärt och viktigt besvär.
Nu väntar vi här i huset på sotaren så vinterns uppvärmning är säkrad.
Så han är välkommen.