Spår

Blogg

Hej Anders! Idag vill jag ha lugn, ingen blåst. Lite ljus himmel utan nederbörd. Andersdagen förebådar nämligen hur vädret ska bli.
När Anders slaskar blir det mildväder, så är det idag. Om han braskar blir det jättekallt, så är det inte idag.
Tackar för mildvädret hoppas på att lugnet och ljuset infinner sig.
De kommenterar precis denna gamla traditionella väderförutsägelse på radion, vädret. Damen försäkrar att det inte finns någon statistik som stöder talesättet.
Men visst är det bra när man i en enda slagfärdig ramsa kan uttala sig om världen.
Hur man ljuger med statistik handlade en kursbok på Högskolan om. Skulle göra oss lagom kritiska till statistiska argument.
Man kan räkna ut sannolikheten att något inträffar med viss säkerhet. Om x och y föreligger så kommer a att hända. Fast inte garanterat säkert bara väldigt säkert-nästan.
Och helt osannolika saker inträffar hela tiden. På gott och ont. Människan spår och Gud rår, heter det också.
Vi kan inte överblicka alla variabler. Det beskrivs bra i Jurassic Park och benämns kaosteorin.
Om en fjäril fladdrar med vingarna i Kina kanske den rörelsen fortplantar sig och ökar till en storm på annat håll i världen. Det är säkert att rörelser innehåller oförstörbar energi. Hur den far vidare kan vi inte överblicka.
Det vi kan överblicka med 100 procent säkerhet är vad som händer med världen som vi känner den om vi inte förändrar hur vi brukar dess resurser.
Nä, säger Trump, tror jag inte på. Trotsig, som en treåring, tvittrar han ut sitt budskap. Slänger med sin ofullständiga lugg och tänker att man måste tro på en man i min upphöjda position.
Han representerar en mängd människor som lugnt låter honom förklara världen för att det är kortsiktigt bekvämt.
Här och nu gäller!
Då är det nog säkrare att låta Anders ta hand om de nära förutsägelserna beträffande vädret.