Topsecret

Blogg

Har precis lagt upp mat till katten, som kommer hem från sitt viktiga nattarbete. Vad han gör är topsecret.
Läs TS Elliots bok om katter, där han påpekar att detta liv finns och bör lämnas i fred.
Här påminner han också om att alla katter har minst tre namn. Först det ståtliga, officiella och så gosenamnet. Slutligen det privata kattnamnet, som vi inte ska känna till.
Figge heter egentligen Figaro, för krångligt att ropa.
Så det blev Figge eller Fichtel.
Lite smeksamt och det fungerar bra för inkallning.
Vad han har för namn bland katter vet jag inte.
Jag kan höra att det finns ett anropningsnamn dem emellan. Det ser och hör jag när Figge försöker tillkalla grannkattan Doris. Eller ropar på våra stadskatter på tillfälliga besök.
Vi har lite svårt med Figgenamnet eftersom det finns en människa som heter Figge. Därför måste jag alltid förklara vilken Figge jag menar.
Vår kattFigge får ha sitt hemliga kattliv ifred så länge han besöker oss minst en gång per dygn.
Vi lägger oss inte i!