Verkligheten

Blogg

Funderar på hur man beskriver verkligheten. När det ska skildras blir det bäst effekt om det finns tydliga läger. Det som är gemensamt är ändå mest konstruktivt. Vi vill alla ha en fin liten hamn här på Torsö. I det är vi ense.
Och att den ska vara öppen och välkomnande för besökande och boende.
Hamnen är liten så platsens möjlighet att ta emot är begränsad. Många cyklar ner för en hamnsitt som Lasse brukade säga. Mötesplats och utsiktsplats mot horisonten. Där finns plats för alla och alla är välkomna.
Dagens husbilar är stora, en del som bussar så några sådana låser upp för flera.
Det är ett känsligt ställe att ha husbilsparkering på. Det kan vi avläsa i en debatt som kan förvandlas till en konflikt.
Vi måste kunna byta åsikter i denna debatt utan att hamna i olika läger.
Vi har alla för avsikt att värna om en unik liten fiskehamnsmiljö. Fiskande barn, bänksittande bybor och besökare har olika och gemensamma krav för vistelsen i hamnen.
Vi behöver prata om detta öppet för i grunden är vi ense om vår strävan att ha en gemensam och öppen hamn där mångas förväntningar kan mötas.